1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Art De Vivre Krzysztof Gawkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 28, e-mail: kg@artdevivre.pl

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować na adres e-mail: shop@artdevivre.pl, telefonicznie: 516 062 825 lub listownie: ul. Zwycięzców 28 lok.9 Warszawa.

3. Dane będą przetwarzane w celu: 

umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną 

dokonywania płatności za zakupy w sklepie shaws.online.artdevivre.pl

zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

obsługi reklamacji i zwrotów towarów na sklepie internetowym shaws.online.artdevivre.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

prowadzenie analiz statystycznych;

prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych;

zapewnienie obsługi usług płatniczych;

organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

4. Dane mogą być udostępniane naszym partnerom w tym: firmom kurierskim w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie, podmiotom zajmujących się obsługą prawną i księgową, czy też marketingową.

5. Dane będą przechowywane przez okres wymagany prawem, do realizacji danej transakcji,  oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonanie umowy, zawartej na skutek transakcji.

Dane mogą też być przez nas przez nas dla celów zapobiegania nadużycia i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacji przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takie przetwarzania.

W celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym shaws.online.artdevivre.pl zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełniania wymagań prawnych, w tym umożliwienia ich spełnienia przez organ publiczne.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektora Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).